Szent István Általános Iskola 

1054 Budapest, Szemere u. 3. 

Tel: 872-7950 

www.szti.hu

Tájékoztató az iskoláról

 

Angol-magyar két tanítási nyelvű osztály

A tanítás itt egyidejűleg két nyelven: magyarul és angolul folyik. Az idegen nyelvet 1. osztálytól kezdve emelt óraszámban - heti 5 órában bontott csoportban - tanítjuk. Ezzel egyidejűleg bevezetjük több tantárgy idegen nyelven történő tanítását. (rajz, testnevelés, technika, informatika, természetismeret stb.)A célnyelvi órák és célnyelvű órák belső arányát a tanulók életkori sajátosságainak, tudásának figyelembe vételével, az iskolai pedagógiai programban meghatározottak szerint szervezzük. Az iskolában jól felkészült angol nyelvtanárokon kívül egy angol anyanyelvű tanár is tanít. A tanítás tárgyi feltételei is magas színvonalon biztosítottak: számítástechnikai- és idegen nyelvi labor, projektorok, írásvetítők, CD- és DVD-lejátszók stb. Az e képzésre jelentkezők körében előzetes képességszint-mérést tartunk. A jelentkezésnek nem feltétele az angol nyelv ismerete.

 

Komplex művészeti osztály, egyházzenei emelt szintű képzéssel

Nagy hangsúlyt fektetünk az óvodából az iskolába történő átmenet megkönnyítésé­re. Sokféle lehetőséget teremtünk arra, hogy az alsó tagozatos gyermekek az őket érdeklő, játékos tevékenységekkel foglalkozhassanak (rajz- képzőművészet- vizuális kultúra, kézművesség, bábozás, néptánc, dráma- színjátszás, hangszerjáték, emeltszintű zenei képzés, stb.)
Az egyházzenei tagozat katedrális kórusa heti rendszerességgel a Szent István Bazilikában, vegyes gyermek-kórusunk pedig havonta egyszer vasárnapi istentiszteleten énekel. Hangszeres zeneoktatást a Szabolcsi Bence Zeneiskola tanáraival együttműködve folytatunk. Programunk szakmai támogatója és védnöke: Dobszay László professzor.
A jelentkezők zenei képességvizsgálaton vesznek részt.

 

Ének-egyházzene tagozat: 1. osztálytól

A tagozat katedrális kórusa heti rendszerességgel a Szent István Bazilikában, vegyes gyermek-kórusunk pedig havonta egyszer vasárnapi istentiszteleten énekel. Hangszeres zeneoktatást a Szabolcsi Bence Zeneiskola tanáraival együttműködve folytatunk. Programunk szakmai támogatója és védnöke: Dobszay László professzor.

 

Kiemelt oktatási területeink

  • Angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás
  • Ének-egyházzene tagozat
  • Komplex művészeti nevelés
  • Számítástechnika emelt óraszámban